1. Zber informácií

Zhromažďujeme od vás informácie pri registrácii na našich stránkach, prihlásení sa do svojho účtu, nákupe, vstupe do súťaže a/alebo keď sa odhlásite. Zhromaždené informácie zahŕňajú vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a/alebo číslo kreditnej karty.

Okrem toho automaticky dostávame a zaznamenávame informácie z vášho počítača a prehliadača vrátane vašej IP adresy, atribútov softvéru a hardvéru a navštívených stránok.

2. Použitie informácií

Akékoľvek informácie, ktoré od vás zberáme, je možné použiť na:

Personalizáciu vašej skúsenosti a reakciu na vaše individuálne potreby

Poskytovanie personalizovaného reklamného obsahu

Zlepšenie našich stránok

Zlepšenie služieb zákazníkom a vašej potreby podpory

Kontakt prostredníctvom e-mailu

Správu súťaže, propagáciu alebo prieskum

3. Súkromie v súvislosti s elektronickým obchodovaním

Sme jedinými vlastníkmi informácií zhromaždených na týchto stránkach. Vaše osobné údaje nebudeme bez vášho súhlasu zo žiadneho dôvodu predávať, vymieňať, prevádzať alebo poskytovať akejkoľvek inej spoločnosti, s výnimkou prípadov, keď je to nutné na splnenie požiadavky a/alebo transakcie, napr. zaslanie objednávky.

4. Zverejnenie informácií tretím stranám

Vaše osobné identifikačné údaje nepredávame, nevymieňame alebo inak neprevádzame tretím stranám. To nezahŕňa dôveryhodné tretie strany, ktoré nám pomáhajú s prevádzkou našich webových stránok alebo vedením nášho podnikania, ak sa strany dohodnú, že tieto informácie sú dôverné.

Veríme, že je nutné zdieľať informácie s cieľom vyšetriť, zabrániť alebo podniknúť kroky v prípadoch nezákonnej činnosti, podozrenia z podvodu, situácie zahŕňajúcej potenciálne hrozby pre fyzickú bezpečnosť akejkoľvek osoby, porušovania našich podmienok používania alebo v iných prípadoch vyžadovaných zákonom.

Neosobné údaje však je možné poskytnúť iným stranám na marketingové účely, reklamné alebo iné použitie.

5. Ochrana informácií

Realizujeme celý rad bezpečnostných opatrení s cieľom zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov. Na ochranu citlivých informácií prenášaných online používame najmodernejšie šifrovanie. Chránime taktiež vaše informácie offline. Prístup k osobným údajom je udelený iba zamestnancom, ktorí ho potrebujú na výkon práce (napríklad účtovanie alebo zákaznícky servis). Počítače/servery slúžiace na ukladanie osobných údajov sú uchovávané v bezpečnom prostredí.

Používame súbory cookie?

Áno. Naše súbory cookie zlepšujú prístup na naše stránky a identifikujú opakované návštevy. Navyše, naše súbory cookie zvyšujú používateľský zážitok pomocou sledovania a cielenia na záujmy používateľa. Použitie súborov cookie však nie je v žiadnom prípade spojené so žiadnymi osobnými identifikačnými údajmi na našich stránkach.

6. Odhlásenie

Poskytnutú e-mailovú adresu používame na zasielanie informácií a aktualizácií týkajúcich sa vašej objednávky, občasné firemné oznámenia, zaslanie informácií o výrobkoch atď. Ak sa kedykoľvek budete chcieť odhlásiť z prijímania budúcich e-mailov, stačí na tento e-mail odpovedať a informovať nás o tom.

7. Súhlas

Používaním našich stránok súhlasíte s našimi zásadami ochrany súkromia.